top of page

PRIVACYBELEID Remco Oranje Sales got Talent

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Remco Oranje Sales got Talent. U dient zich ervan bewust te zijn dat Remco Oranje Sales got Talent niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Remco Oranje Sales got Talent respecteert de privacy van alle gebruikers van
haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


PRIVACY STATEMENT

Remco Oranje Sales got Talent Consultants, gevestigd aan De Haar 1, 7707 PK
Balkbrug, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Remco Oranje Sales got Talent
De Haar 1
7707 PK Balkbrug
Telefoon 06-1148 4448


De heer R.F. Oranje is de Functionaris Gegevensbescherming van Remco Oranje
Sales got Talent. Hij is te bereiken via info@remcooranje.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken
Remco Oranje Sales got Talent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummers;
– E-mailadres;
– Locatieadres;
– Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Remco Oranje Sales got Talent Consultants verwerkt uw persoonsgegevens  voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Remco Oranje Sales got Talent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming

Remco Oranje Sales got Talent neemt nooit besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Remco Oranje Sales got Talent) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Remco Oranje Sales got Talent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of wettelijk verplicht zijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
 

Remco Oranje Sales got Talent verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

Waar worden uw gegevens bewaard?
 

Uw persoonsgegevens worden door Remco Oranje Sales got Talent altijd binnen de EU/EER verwerkt. De door ons gebruikte systemen zijn ondergebracht in gecertificeerde datacenters, die aan de hoogste eisen voor databeveiliging voldoen.
 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
 

Remco Oranje Sales got Talent gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om bijvoorbeeld de website goed te laten werken en te kijken wie ons bezoekt maar niet om personen te identificeren of persoonsgegevens vast te leggen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Remco Oranje Sales got Talent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@remcooranje.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek. Remco Oranje Sales got Talent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:


https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Remco Oranje Sales got Talent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice ( 06 1148 4448) of via info@remcooranje.nl
 

bottom of page